Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hòa
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Biên Hòa
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm 3 phần chính:
1. Cơ sở pháp lý
2. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
3. Nội dung của đề án
Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị.
Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số đô thị
Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số
Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị
Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành