Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu lập đề án:
- Cụ thể hóa chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như Huyện đã đề ra trên cơ sở phù hợp với tình hình phát triển thực tế.
- Đánh giá thực trạng, vị thế và tiềm năng phát triển của Thị trấn theo các tiêu chí phân loại đô thị đã được nhà nước quy định, trên cơ sở đó, định hướng xây dựng đô thị theo các tiêu chí đã đề ra và quy hoạch chung được phê duyệt.
- Tạo cơ hội cho Thị trấn Núi Sập có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy nội lực và huy động ngoại lực phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong chiến lược trung và dài hạn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành