Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Quảng Ngãi
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VI phần:
I. Lý do cần thiết phân loại thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II.
II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Quảng Ngãi theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
VI. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành