Tìm kiếm nâng cao

Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Trà Vinh
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Trà Vinh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm IV phần:
Phần I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Trà Vinh là đô thị loại II.
Phần II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển thành phố Trà Vinh.
Phần III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Trà Vinh theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
Phần IV. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành