Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Mục tiêu của đề tài này là xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật để sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong các hệ thống lò quay xi măng ở Việt Nam với mục đích tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng rác thải phát sinh trên địa bàn cả nước có thể sử dụng để làm nhiên liệu thay thế.
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật chế biến rác thải làm nguồn nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng.
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật nhằm đốt nhiên liệu thay thế trong các hệ thống lò quay xi măng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành