Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Để phù hợp với đề cương học phần của Cơ học kết cấu - Phần 1 và Cơ học kết cấu - Phần 2. Việc biên soạn giáo trình cần phải đạt được các yêu cầu chính như sau: Bổ sung các kiến thức thực tiễn giúp sinh viên có thể nâng cao khả năng tự nghiên cứu và thực hành; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết một số vấn đề cụ thể của môn học.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng nghiên cứu đổi mới là xây dựng đề cương của giáo trình Cơ học kết cấu, để làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu học tập chính thức cho từng học phần Cơ cấu kết cấu cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành