Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo trình độ phát triển của công nghệ xây dựng hiện nay.
- Yêu cầu về đổi mới đào tạo theo hệ thống tín chỉ: giảm thới lượng giảng dạy tại lớp, tăng thời gian tự học của sinh viên nhưng vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết cho sinh viên.
- Khắc phục một số hạn chế của những giáo trình hiện nay như: cách diễn đạt nặng về lý thuyết, chưa kết hợp với thực tế, các hình vẽ minh họa đơn điệu và không trực quan, các bài tập áp dụng chưa phong phú...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành