Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở thiết kế kết cấu. Eurocode 0: Basic of structural design

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tiêu chuẩn Châu Âu EN 1990:2002 +A1:2005/AC:2010 gồm:
Chương 1: Tổng quát.
Chương 2: Các yêu cầu.
Chương 3: Những nguyên tắc thiết kế theo các trạng thái giới hạn.
Chương 4: Các biến cơ bản.
Chương 5: Phân tích và thiết kế kết cấu có sự hỗ trợ của thí nghiệm.
Chương 6: Kiểm tra bằng phương pháp hệ số an toàn riêng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành