Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu. Eurocode 0. Basic of structural design,Phần 1-1: Tác động chung - Trọng lượng thể tích, trọng lượng bản thân và hoạt tải đối với công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-1:2002+AC:2009 - Phần 1: Tác động chung - Trọng lượng thể tích, trọng lượng bản thân và hoạt tải đối với công trình được biên soạn bởi Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 250 với Ban thư ký được thành lập bởi BSI. Nội dung gồm:
- Tổng quát.
- Phân loại các tác động.
- Các tình huống thiết kế.
- Trọng lượng thể tích của vật liệu xây dựng và vật liệu chứa.
- Trọng lượng bản thân của các bộ phận xây dựng.
- Hoạt tải đối với công trình nhà.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành