Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu,Phần 1-2: Tác động chung-Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-2:2002+AC:2009 Tác động lên kết cấu - Phần 1-2: Tác động chung - Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa gồm:
- Tổng quát.
- Quy trình thiết kế chịu lửa cho kết cấu.
- Các tác động nhiệt dùng cho phân tích nhiệt độ.
- Các tác động cơ học để phân tích kết cấu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành