Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu,Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-4:2005+AC:2010 - Tác động lên kết cấu - Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió gồm 7 phần:
Phần 1: Tổng quát.
Phần 2: Các tình hướng thiết kế.
Phần 3: Mô hình hóa các tác động của gió.
Phần 4: Vận tốc và áp lực vân tốc gió.
Phần 5: Các tác động của gió.
Phần 6: Hệ số kết cấu.
Phần 7: Các hệ số lực và hệ số áp lực.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành