Tìm kiếm nâng cao

Tác động lên kết cấu,Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-6:2005+AC:2013 - Tác động liên kết cấu - Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công gồm:
- Tổng quát.
- Phân loại các tác động.
- Các tình huống thiết kế và các trạng thái giới hạn.
- Biểu diễn các tác động.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành