Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Thạch cao là nguyên liệu quan trọng cho ngành xây dựng, được dùng để sản xuất xi măng, sản xuất tấm trần, tấm tường, sản xuất bê tông khí chưng áp và cho nhiều ngành công nghiệp khác. Ở Việt Nam hiện nay thạch cao hầu hết phải nhập khẩu trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Để khử khí lưu huỳnh trong các cơ sở sử dụng than và tận dụng thạch cao thải ra từ việc khử lưu huỳnh, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng hệ thống khử lưu huỳnh FDG. Đây là giải pháp hiệu quả thu hoạch được thạch cao nhân tạo đảm bảo chất lượng... Vụ Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng đã có báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt cơ chế chính sách cụ thể về việc xử lý, sử dụng chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy hóa chất để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
Nội dung báo cáo gồm 6 phần:
1. Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện.
2. Khả năng tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Khả năng đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh FGD để có thể thu hồi được thạch cao làm vật liệu xây dựng, thạch cao thương phẩm.
4. Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thạch cao cho sản xuất xi măng.
5. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để ban hành cơ chế, chính sách cho các nhà máy nhiệt điện áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh FGD.
6. Sản phẩm của dự án

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành