Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng miền Trung
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: Phú Yên
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Hoạch định chiến lược đào tạo Quản lý đô thị nhằm tăng cường nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển của khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Với bối cảnh thế giới hiện nay, các yếu tố kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng, có sức tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực quản lý đô thị vừa có kiến thức chuyên môn chuyên sâu, vừa có kiến thức nền sâu sắc về khoa học nhân văn và chủ nghĩa nhân văn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành