Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

Tác giả:
Nhà xuất bản: 2013
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: Phú Yên
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
- Khảo sát nhu cầu nhân lực và hoạch định chiến lược đào tạo nhân lực ngành kinh tế xây dựng phù hợp với đặc trưng Vùng - Miền; nhằm bổ sung, tăng cường chương trình đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Với bối cảnh thế giới hiện nay, các yếu tố kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng, có sức tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực ngành kinh tế xây dựng vừa có kiến thức chuyên môn chuyên sâu thực hiện các công việc như lập dự án đầu tư, quản lý dự án... vừa có kiến thức nền về khoa học nhân văn và chủ nghĩa nhân văn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành