Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án:
- Góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng nói chung; hiệu quả hiệu lực công tác của các ban quản lý dự án nói riêng.
- Đánh giá thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Đề xuất phương hướng cải tiến, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành