Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng để từ đó:
- Xác định loại phế thải và khả năng sinh năng lượng để làm NLTT.
- Xác định số lượng các loại phế thải nêu trên.
- Xác định được sự phân bố của các loại phế thải theo lãnh thổ.
- Đề xuất được giải pháp sử dụng về mặt định hướng và cơ chế chính sách

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành