Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Phụ lục báo cáo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Danh mục gồm 21 phụ lục:
Phụ lục 1. Rác thải sinh hoạt phát sinh tại các địa phương.
Phụ lục 2. Các bãi thu gom/nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại các địa phương.
Phục lục 3. Quy hoạch khu xử lý CTR cho các Vùng Kinh tế trọng điểm.
Phục lục 4. Ước tính phế liệu giày da phát sinh tại các địa phương.
Phục lục 5. Danh sách một số doanh nghiệp giày da tại các địa phương...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành