Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án:
- Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam.
- Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành