Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm các chương sau:
Chương 1: Tình hình thực trạng kiến trúc nước ta và xu hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.
Chương 2: Kinh nghiệm về quản lý phát triển kiến trúc.
Chương 3: Các chủ thể, các hoạt động cần điều chỉnh trong dự thảo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến 2030.
Chương 4: Sản phẩm đề xuất của dự án

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành