Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Thông qua các số liệu điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành