Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng và phân tích những tồn tại của công tác đo bốc khối lượng xây dựng theo các giai đoạn đầu tư xây dựng cũng như tham khảo kinh nghiệm của một số tổ chức quốc tế, một số nước trên thế giới. Kiến nghị các mô hình, phương pháp thực hiện đo bốc khối lượng xây dựng công trình và biên soạn Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác trong quá trình thực hiện công tác đo bốc khối lượng xây dựng, lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành