Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007) và phần lắp đặt (công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007) làm cơ sở để sửa đổi và bổ sung đị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục đích nghiên cứu của dự án: Thông qua số liệu điều tra, tổng hợp các loại định mức dự toán đã được sử dụng trong các công trình xây dựng ở các địa phương, phân tích, đánh giá những bất cập của các công tác định mức dự toán đã công bố. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi và bổ sung những định mức dự toán các công tác sử dụng vật liệu cà công nghệ thi công mới, báo cáo Bộ Xây dựng công bố làm cở sở lập và quản lý chí phí đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành