Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách động các nguồn lực đầu tư xây dựng các hệ thống nói trên trong phạm

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Dự án được tiến hành nhằm đạt những mục tiêu như sau:
- Đánh giá những bất cập và nguyên nhân hạn chế về huy động và sử dụng các nguồn lực và cơ chế chính sách có liên quan đến xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
- Đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi cả nước, trên cơ sở đó dự thảo, trình Chính phủ xem xét, quyết định, phê duyệt Đề án `Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt` cho giai đoạn 2014-2020.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành