Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung quy hoạch gồm các phần sau:
I. Tổng quan về vùng tỉnh Lâm Đồng.
II. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
III. Các căn cứ lập quy hoạch.
IV. Phạm vi nghiên cứu và thời hạn lập quy hoạch...
X. Tính chất chức năng, tầm nhìn và các dự báo phát triển.
XI. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
XIII. Tổ chức thực hiện.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành