Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung quy hoạch gồm 6 phần sau:
1. Mở đầu.
2. Các căn cứ lập quy hoạch.
3. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển vùng.
4. Các nội dung cần nghiên cứu.
5. Hồ sơ sản phẩm.
6. Tổ chức thực hiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành