Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/5000,Báo cáo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đồ án gồm 8 phần:
1. Phần mở đầu.
2. Đánh giá hiện trạng tổng hợp.
3. Tiền đề và dự báo phát triển.
4. Định hướng quy hoạch.
5. Quy hoạch xây dựng đợt đầu.
6. Quy hoạch chi tiết khu TT du lịch.
7. Cơ chế & Mô hình quản lý.
8. Kết luận - Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành