Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm 8 chương:
Chương 1. Mở đầu.
Chương 2. Phân tích, đánh giá hiện trạng.
Chương 3. Tiền đề phát triển.
Chương 4. Quy hoạch xây dựng vùng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
Chương 5. Quy hoạch chung các đô thị - Trung tâm du lịch.
Chương 6. Dự án ưu tiên đầu tư.
Chương 7. Cơ chế phát triển, quy định và mô hình quản lý.
Chương 8. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành