Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030,Báo cáo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm VII phần:
I. Bối cảnh và thực tiễn phát triển.
II. Kinh nghiệm và bài học quốc tế.
III. Kịch bản và dự báo phát triển.
IV. Định hướng quy hoạch.
V. Cơ chế phát triển và mô hình quản lý.
VI. Chương trình dự án ưu tiên đầu tư.
VII. Kết luận, kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành