Tìm kiếm nâng cao

Particle boards – Definition and classification. ISO 820:1975,Các bảng bằng hạt – Định nghĩa và phân loại

Tác giả:
Nhà xuất bản: ISOSH
Năm xuất bản: 1975
Nơi xuất bản: Geneva
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn ISO 820:1975 giới thiệu Các bảng bằng hạt – Định nghĩa và phân loại

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành