Tìm kiếm nâng cao

Sawn timber of broaleaved species – Defects - Terms and definitions . ISO 2300:1973,Gỗ xẻ cây lá rộng – Khuyết tật – Thuật ngữ và định nghĩa

Tác giả:
Nhà xuất bản: ISOSH
Năm xuất bản: 1973
Nơi xuất bản: Geneva
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn ISO 2300:1973 giới thiệu về Gỗ xẻ cây lá rộng – Khuyết tật – Thuật ngữ và định nghĩa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành