Tìm kiếm nâng cao

Fire tests – Vocabulary. ISO 3261:1975,Thử nghiệm chịu lửa – Thuật ngữ

Tác giả:
Nhà xuất bản: ISOSH
Năm xuất bản: 1975
Nơi xuất bản: Geneva
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn ISO 3261:1975 giới thiệu Thử nghiệm chịu lửa – Thuật ngữ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành