Tìm kiếm nâng cao

Building and civil engineering – Vocabulary. Part1: General terms. ISO 6707: Part 1:1989,Nhà ở và xây dựng kỹ thuật hạ tầng – Thuật ngữ. Phần 1: Thuật ngữ chung

Tác giả:
Nhà xuất bản: ISOSH
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: Geneva
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn ISO 6707: Part 1:1989 giới thiệu Nhà ở và xây dựng kỹ thuật hạ tầng – Thuật ngữ. Phần 1: Thuật ngữ chung

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành