Tìm kiếm nâng cao

General principies on relability for structures – List of equivalent terms. ISO 8930:1987,Những nguyên tắc chung về mức độ tin cậy đối với công trình xây dựng. Danh mục các thuật ngữ tương đương

Tác giả:
Nhà xuất bản: ISOSH
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: Geneva
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn ISO 8930:1987 giới thiệu Những nguyên tắc chung về mức độ tin cậy đối với công trình xây dựng. Danh mục các thuật ngữ tương đương

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành