Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu tái chế chất thải rắn của các mỏ khai thác than làm cốt liệu xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 10
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng chất thải rắn của ngành khai thác than tại Thái Nguyên để làm gạch bê tông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được dây chuyền công nghệ sản xuất tái chế cốt liệu để làm gạch bê tông mác 200 và đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế cuxg như tác động môi trường của quá trình tái chế chất thải làm cốt liệu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành