Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm của Nhật Bản về thu thập dữ liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 5
Kích cỡ khổ: 27 cm
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Tác giả nêu 6 điểm chính trong thu thập dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) ở Nhật Bản:
Điểm thứ 1: Nhiều dữ liệu về CTRSH được tính toán ở Nhật Bản.
Điểm thứ 2: Ba mục đích chính về thu thập dữ liệu ở Nhật Bản.
Điểm thứ 3: Quy trình thu thập dữ liệu hàng năm.
Điểm thứ 4: Quá trình thay đổi nội dung công tác thu thập dữ liệu.
Điểm thứ 5: Vai trò của Chính quyền trung ương và Chính quyền tỉnh.
Điểm thứ 6: Các điểm lưu ý khác trong thu thập thông tin.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành