Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành Xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu:
Số trang: 132
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài là Tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong công tác xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng, Kiến trúc của ngành Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành