Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đề xuất các mô hình quản lý vùng trọng điểm phát triển nhằm ứng dụng cho các vùng trong giai đoạn công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 77
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài gồm các phần chính sau:
Phần I. Phân tích, đánh giá các kết quả điều tra về các quy hoạch, chương trình, dự án cấp vùng thực hiện trên địa bàn các vùng Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh.
Phần II. Phân tích, đánh giá hoạt động của các tổ chức quản lý vùng trong và ngoài nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành