Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn đầu tư và quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 9
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Tài liệu nêu các kiến thức về việc hiện thực hóa một cơ sở xử lý chất thải rắn, nhằm trả lời cho các câu hỏi mà chính quyền các địa phương thường xuyên phải đối mặt trong quá trình phát triển các cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn mình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành