Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 3
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tài liệu là dự thảo thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành