Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng tiền lương, tiền công trên thị trường xây dựng làm cơ sở xác định thang lương, hệ số lương và mức lương tối thiểu ngành Xây dựng theo Luật Lao động 2012

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 192
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Tổng kết thực trạng tiền công, tiền lương công nhân xây dựng, trên thị trường lao động ở Việt Nam từ năm 2010 đến 2014.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đối với thang lương, bảng lương, hệ số lương của công nhân xây dựng.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đối với việc xác định, điều chỉnh mức lương tối thiểu.
- Đề xuất hệ thống thang lương, hệ số lương và đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất ngành Xây dựng làm cơ sở phục vụ công tác hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Bộ Luật Lao động năm 2012.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành