Tìm kiếm nâng cao

Đánh giá ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam sau 30 năm đổi mới dưới góc độ phát triển bền vững

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 6
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Tài liệu gồm 4 phần:
Phần 1: Tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 30 năm rồi mới dưới góc độ phát triển bền vững.
Phần 2: Tình hình đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường trong thời gian qua
Phần 3: Các cản trở, vướng mắc trong việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường.
Phần 4: Giải pháp thúc đẩy sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trong xây dựng công trình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành