Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo tinh thần nghị quyết số 40/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 238
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Dự án với mục tiêu là điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình đã công bố trong đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định mới, trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hiện nay và phù hợp với điều kiện thực tiễn nhầm khắc phục được những bất cập còn tồn tại của hệ thống định mức dự toán hiện nay chưa đáp ứng được tình hình mới và sẽ được điều chỉnh phù hợp với trình độ khoa học công nghệ tiên tiếnvà các yêu cầu, điều kiện thực tiễn trong quản lý đầu tư, vận hành khai thác có phần nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng; tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để hạ giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của ngành Xây dựng Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành