Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Mã số: RD 82-17

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học Viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị - AMC (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 344
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu tổng quát của đề tài:
- Góp phần thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật số 14/2012/QH) và các văn bản hướng dẫn.
- Góp phần hiện thực hóa và đưa các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Xây dựng, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành.
Mục tiêu cụ thể:
- Tập hợp câu hỏi và trả lời các văn bản pháp luật của các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng tập hợp những câu hỏi phản hồi từ các địa phương, tình huống thực tiễn trong quá trình áp dụng.
- Phân loại (các câu hỏi và trả lời) theo lĩnh vực, cập nhật thông tin hai chiều.
- Xây dựng sổ tay điện tử nhằm giải đáp những vướng mắc gặp phải khi vận hành/áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Xây dựng. Cụ thể là Xây dựng và đưa vào vận hành chuyên mục Hỏi - đáp về pháp luật xây dựng trên Website AMC.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành