Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá 10 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong Ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2015. Đề xuất định hướng thu hút FDI giai đoạn 2016-2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 187
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
- Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án FDI của Việt Nam nói chung và của ngành Xây dựng nói riêng, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực, tính hiệu quả và năng lực quản lý dự án của cán bộ Việt Nam trong quá trình thu hút và sử dụng; rút ra các bài học và có giải pháp cần thiết, làm cơ sở cho việc cải thiện môi trường FDI, xây dựng định hướng giai đoạn 2016-2020.
- Việc xây dựng định hướng thu hút FDI của ngày Xây dựng sẽ giúp các đơn vị trong ngành có bức tranh tổng thể về chiến lược đầu tư của các nước, có kinh nghiệm và bài học rút ra từ những dự án đã thực hiện trên cơ sở đó sẽ xây dựng một kế hoạch thu hút và sử dụng nguồn FDI riêng cho đơn vị mình.
- Định hướng hợp tác quốc tế của ngành sẽ tập trung ở một số lĩnh vực dựa trên cơ sở chiến lược phát triển ngành Xây dựng và định hướng chung của Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành