Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu về bộ chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 58
Kích cỡ khổ:
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:

Tài liệu giới thiệu mục tiêu, yêu cầu, phương pháp đánh giá cải cách hành chính và bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính. Các giải pháp và tổ chức thực hiện.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành