Tìm kiếm nâng cao

Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 13
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Tác giả nêu những định nghĩa về không gian xanh đô thị. Đặt ra câu hỏi: Không gian xanh đô thị Hà Nội - một màu xanh có thực sự xanh?. Những vấn đề liên quan đến việc tác động màu xanh tương lai của thành phố. Những hình dung về một loại hình xanh mới - bền vững hóa màu xanh đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành