Tìm kiếm nâng cao

Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 15
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý cây xanh - mặt nước đô thị ở một số nước trên thế giới và thực trạng công tác, phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành