Tìm kiếm nâng cao

Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 12
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết nêu những nội dung chính sau:
- Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Bối cảnh, thực trạng công viên cây xanh thủ đô.
- Hiện trạng mặt nước.
- Thực trạng quản lý cây xanh đô thị.
- Đánh giá chung về hiện trạng hệ thống cây xanh, công viên của Hà Nội.
- Những vấn đề tồn tại của hệ thống cây xanh, công viên thành phố Hà Nội.
- Kinh nghiệm quốc tế.
- Đề xuất các giải pháp.

 
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành