Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay (Báo cáo tóm tắt)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 33
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục đích của dự án:
- Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp cho các đô thị.
- Đề xuất công nghệ xử lý nước cấp học phí cho các đối tượng sử dụng các loại nguồn nước có chất lượng và quy mô khác nhau.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành